Cảm biến Sensor Micro-Epsilon Chính Hãng

Công Ty TNHH Hoàng long Phú là Nhà phân phối Cảm biến Sensor Micro-Epsilon chính hãng Tại Việt Nam , Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất !

  • Hàng nhập khẩu chính hãng – Mới 100%
  • Bảo hành 12 tháng lỗi do ( NSX )
  • Hỗ trợ vận chuyển toàn quốc
  • Thông tin liên hệ : Mr Thắng 0394 502 984
  • Email: thang@hoanglongphu.vn

Đại lý Cảm biến Micro-Epsilon

Cảm biến Sensor Micro-Epsilon cung cấp nhiều loại cảm biến dịch chuyển có độ chính xác cao, cảm biến nhiệt độ hồng ngoại, cảm biến màu cũng như các thiết bị và hệ thống đo kích thước cho các ứng dụng công nghiệp. Cho dù lĩnh vực của bạn là nghiên cứu và phát triển, tự động hóa sản xuất hay chế tạo máy, chúng tôi đều cung cấp các giải pháp đáp ứng các yêu cầu cụ thể cho nhiệm vụ đo lường riêng của bạn.
Hơn 40.000 người dùng trên toàn thế giới tin tưởng vào Micro-Epsilon – vì vậy hãy để chúng tôi thuyết phục bạn!

Model : Cảm biến Sensor Micro-Epsilo

DT3001-U2-A-SA
DT3001-U2-M-SA
DT3001-U4-A-SA
DT3001-U4-M-SA
DT3001-U4-A-Cx
DT3001-U4-M-Cx
DT3001-U6-A-SA
DT3001-U6-M-SA
DT3001-U8-A-SA
DT3001-U8-M-SA
DT3005-U1-A-C1
DT3005-U1-M-C1
DT3005-S2-A-C1
DT3005-S2-M-C1
DT3005-U3-A-C1
DT3005-U3-M-C1
DT3005-U6-A-C1
DT3005-U6-M-C1
SGS4701
PCx/8-M12
PCx/5-M12
PC4701-x
SCD2/4/RJ45
SCAx/5
SCDx/8
PC140-x
CSE05/M8
CSE1,25/M12
CSE2/M16
CSE3/M24
CSH02-CAm1,4
CSH05-CAm1,4
CSH1-CAm1,4
CSH1,2-CAm1,4
CSH2-CAm1,4
CSG0,50-CAm2,0
CSG1,00-CAm2,0
CSH02FL-CRm1,4
CSH05FL-CRm1,4
CSH1FL-CRm1,4
CSH1,2FL-CRm1,4
CSH2FL-CRm1,4
CSH3FL-CRm1,4
DT6530
CPM6011
EMR2 CP6001
RMR 1/2 CP6001
ECL2 CP6001
ECL3 CP6001
ECL4 CP6001
ECL2 CPM6011
EMR2 DL65x0
RMR 1/2 DL65x0
ECL2 DL65x0
ECL3 DL65x0
ECL4 DL65x0
EMR2 CPM6011
Demodulator DL6220
Demodulator DL6230
Controller type DT62x0
Controller type DT6222
Demodulator DL6222
Demodulator DL6222/ECL2
LC DL62x0 digital
LC DL62x0 analog
ECL2 DL6220
ECL3 DL6220
EMR2 DL6220
RMR1/2 DL6220
LC DL62x0 digital
LC DL62x0 analog

Cảm biến Sensor Micro-Epsilon Chính Hãng | Email: thang@hoanglongphu.vn

ECL2 DL6230
ECL3 DL6230
EMR2 DL6230
EMR3 DL6230
RMR1/2 DL6230
LC DL62x0 analog
ECL2 DL6222
EMR2 DL6222
RMR1/2 DL6220
DT6110
DT6110/ECL2
KSS6420
KSS6430
CCx,xC/90
CCmx,xC/90
CCgx,xC/90
CCmx,xB
CCgx,xB
CCx,xB/90
CCmx,xB/90
CCgx,xB/90
ILD1320-10
ILD1320-25
ILD1320-50
ILD1320-100
ILD1420-10
ILD1420-25
ILD1420-50
ILD1420-100
ILD1420-200
ILD1420-500
ILD1420-10CL1
ILD1420-25CL1
ILD1420-50CL1
ILD1420-100CL1
ILD1420-200CL1
LD1610-4
LD1610-10
LD1610-20
LD1610-50
LD1610-100
LD1630-4
LD1630-10
LD1630-20
LD1630-50
ILD1750-2
ILD1750-10
ILD1750-20
ILD1750-50
ILD1750-100
ILD1750-200
ILD1750-500
ILD1750-750
ILD2300-2
ILD2300-5
ILD2300-10
ILD2300-20
ILD2300-50
ILD2300-100
ILD2300-200
ILD2300-300
ILD1750-2LL
ILD1750-10LL
ILD1750-20LL
ILD1750-50LL
ILD2300-2LL
ILD2300-10LL
ILD2300-20LL
ILD2300-50LL
ILD1710-50
ILD2310-10
ILD2310-20
ILD2310-40
ILD2310-50
ILD1710-1000
ILD 1700-20BL
ILD 1700-200BL
ILD 1700-500BL
ILD 1700-750BL
ILD 1710-50BL
ILD 1710-1000BL
ILD2300-2 BL
ILD2300-5 BL
ILD2310-50 BL
ILD 2300-2DR
IFS2402-0,4
IFS2402-1,5
IFS2402-4
IFS2402/90-1,5
IFS2402/90-4
IFS2403-0.4
IFS2403-1.5
IFS2403-4
IFS2403-10
IFS2403/90-1.5
IFS2403/90-4
IFS2403/90-10
IFS2404-2
IFS2405-0.3
IFS2405-1
IFS2405-3
IFS2405-6
IFS2405-10
IFS2405-28
IFS2405-30

Đại lý phân phối Cảm biến Micro-Epsilon | Mr Thắng 0394 502 984

IFS2406-2,5/VAC(003)
IFS2406/90-2,5/VAC(001)
IFS2406-3
IFS2406-10
IFS2407-0.1
IFS2407-0.1(001)
IFS2407/90-0,3
IFC2421
IFC2421MP
IFC2422
IFC2422MP
IFC2451
IFC2451MP
IFC2461
IFC2461MP
IFC2471LED
IFC2471MP LED
ILR1030-8
ILR1030-8/LC1
ILR1030-15
ILR1031-50
ILR1031-50/LC1
ILR1181-30
ILR1182-30
ILR1183-30
ILR1191-300
PC1000-2
PC1000/90-2
PC1000-5
PC1000/90-5
PC1000/90-10
ILR-RF250
ILR-R250
PC1100-3
PC1100/90-3
PC1100-5
PC1100/90-5
PC1100/10
PC1100/90-10
PC1100/20
PC1100/90-20
PC1100/30
PC1100/90-30
ILR-MP1191
ILR-AA1191
ILR-PT1191
ILR-RF118x
ILR-MT118x
ILR-MP118x
ILR-MTN118x
ILR-FBV118x
ILR-PG118x
ILR-FV118x
IF2001/USB
PBC1100-I/O-5
PBC1100-I-5
PBC1100-I-10
PBC1100-O-5
PBC1100-O-10
PBFC1100
PBMC1100
PBLR1100
DTA-1G8
LDR-10-SA
LDR-25-SA
LDR-50-SA
LDR-10-CA
LDR-25-CA
LDR-50-CA
LVP-25-Z20-5-CA-AC
LVP-3-Z13-CA
LVP-14-F-5-CR
EDS-260-Z-LA-I -3L
EDS-200-F2-CA10-I-METSO
DTA-1D-CA-U
DTA-6D-20 (07)
DTA-15D-5-CA(03)
EDS-330-F-SRB-I(06)
MDS-45-M18-SA
MDS-45-M18-SA(01)
MDS-45-M18-HP-SA
MDS-45-M30-SA
MDS-45-K-SA
MDS-45-M12-CA
MDS-45-M12-SA
MDS-35-M12-CA-HT
MDS-35-M12-SA-HT
MDS-40-MK-SA8-I
MDS-40-MK-SR7-U10
MDS-40-MK-SR7-U45R
MDS-40-MK-SR0-F
MDS-40-D18-SA
MDS-40-LP-SUS
WPS-50-MK30
WPS-150-MK30
WPS-250-MK30
WPS-500-MK30
WPS-750-MK30
WPS-500-MK30
WPS-750-MK30
WPS-1000-MK46
WPS-1250-MK46
WPS-1250-MK46
WPS-2100-MK77
WPS-2100-MK77
WPS-1500-MK60
WPS-2400-MK60-CR
WPS-2300-MK88
WPS-3500-MK88
WPS-3000-MK120
WPS-7500-MK120
WDS-500 MP(W)
WDS-750-P60
WDS3000-P115
WDS10000-P115
WDS-30000-P200
WDS-1500 Z60-M
WDS-5000 P115-M
WDS-15000 P115-M
WDS-50000 P200-M
WPS-5000-MK88-M
CTLF-SF50-C3
CTLM1LSF150-C3
CTLM1H1SF300-C3
CTLM2LSF150-C3
CTLM2HSF300-C3
CTLM2H1SF300-C3
CTLM3H1SF300-C3
CTLM3H2SF300-C3
CTH-SF02-C3H
CTM-1SF75H1-C3
CTM-2SF75H1-C3
CTM-3SF75H1-C3
CTM-3SF100XL-C3
CTM-3SF300XLH1-C3
CTM-3SF300XLH3-C3
CSLM-2LSF150
CSTK-SF15-C1
CSmi2W-SF15-C1
CSmi2WM-2SF40-C1
CSmi2WM-2SF75-C1
CTRM-1CF02-C3
CTLG-SF45L-C3
CTLM1LSF150-C3
CTLM1H1SF300-C3
CTLM2HSF300-C3
CTLM- 3HSF100-C3
CTLM3H2SF300-C3
CTLC-4SF45-C3
CTLC-6SF45-C3
CTM-1SF75H1-C3
CTM-2SF75H1-C3
CTM-3SF75H1-C3
CTM-3SF75H3-C3
CTM-3SF300XLH1-C3
CTM-3SF300XLH3-C3
OT-3-MA-50-12.5
OT-3-MA-80-36

Ngoài ra công ty chúng tôi còn cung cấp thêm Cảm biến hồng ngoại Raytek và nhiều sản phẩm khác

Xem thêm sảm phẩm chúng tôi cung cấp tại : https://hoanglongphu.vn/
CÔNG TY TNHH HOÀNG LONG PHÚ
Địa chỉ: 77/17 Đường TL 29, Kp 3C, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP HCM
Mr Thắng : 0394 502 984

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Cảm biến Sensor Micro-Epsilon Chính Hãng”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin mới nhất

Bộ sưu tập

Bản quyền @ 2024 Hoang Long Phu Company Limited