Bộ mã hóa vòng quay Kübler

Công Ty TNHH Hoàng Long Phú là Nhà phân phối Bộ mã hóa vòng quay Kübler Chính hãng Tại Việt Nam, Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất !

  • Hàng nhập khẩu chính hãng – Mới 100%
  • Bảo hành 12 tháng lỗi do ( NSX )
  • Hỗ trợ vận chuyển toàn quốc
  • Thông tin liên hệ : Mr Thắng 0394 502 984
  • Email: thang@hoanglongphu.vn

Đại lý Encoder Kübler

Bộ mã hóa vòng quay Kübler Đo tốc độ và phát hiện vị trí bằng bộ mã hóa gia tăng và tuyệt đối.
Chọn bộ mã hóa hoàn hảo cho ứng dụng của bạn từ nhiều kích cỡ và tùy chọn đặt hàng khác nhau. Bộ mã hóa Sendix – được sản xuất tại Đức – là kết quả của nhận thức về chất lượng cao nhất và lựa chọn vật liệu cẩn thận. Nó đã chứng tỏ giá trị của nó trong nhiều ngành công nghiệp như một công nghệ cảm biến mạnh mẽ và chính xác. Thiết kế nhà máy, máy móc hoặc động cơ của bạn với Kübler. Ứng dụng của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi: Các sửa đổi và giải pháp đặc biệt của bạn được triển khai linh hoạt và nhanh chóng. Chúng tôi mong chờ thử thách của bạn.

Model : Bộ mã hóa vòng quay Kübler

8.5020.2522.1024
8.5020.3822.1000
8.5020.0801.0200.0001
8.5020.1117.2048
8.5020.0821.1024.0008
8.5020.6822.1024
8.5020.1514.1000
8.5020.1314.1000
8.5020.4811.2500
8.5020.2524.2500
8.5020.6231.0100
8.5020.4822.0200
8.5020.2321.1024
8.5020.6522.0100
8.5020.3842.2500
8.5020.654A.2500.0050
8.5020.3322.3600
8.5020.2822.1024
8.5020.484A.1024.0080
8.5020.2841.1024
8.5020.2522.0512
8.5020.6941.2500
8.5020.485A.1024.0050
8.5020.6841.0800
8.5020.4312.1000
8.5020.3822.2500
8.5020.4812.1024
8.5020.4521.2500
8.5020.D42A.0050.0050
8.5020.7717.0100
8.5020.C812.0100
8.5020.2314.1024
8.5020.455A.1024.0050
8.5020.4514.2500.P03A0
8.5020.D911.3600
8.5020.3822.0200
8.5020.2521.0200
8.5020.1841.1024
8.5020.1824.1024
8.5020.0040.1024.0011
8.5020.6341.0360
8.5020.6321.1000
8.5020.4522.1000
8.5020.D921.0100
8.5020.D921.0500
8.5020.D921.1024
8.5020.D921.3600
8.5020.D521.0100
8.5020.D521.0500
8.5020.D521.1024
8.5020.D521.3600
8.5020.DA21.0100
8.5020.DA21.0500
8.5020.DA21.1024
8.5020.DA21.3600
8.5020.1541.2500
8.5020.4522.0360
8.5020.D552.2500
8.5020.6521.1000
8.5020.6521.1024
8.5020.0020.2000.0014
8.5020.231A.2000.0050
8.5020.1914.1000
8.5020.C32A.0036.0050
8.5020.2921.0512
8.5020.2322.3600
8.5020.435A.1024.0030
8.5020.485A.1024.0030
8.5020.455A.1024.0020
8.5020.6514.2500
8.5020.232A.2500.0100
8.5020.C552.1024
8.5020.2511.0360
8.5020.632A.1024.0100
8.5020.8551.1024
8.5020.0A20.0025.0016
8.5020.0A20.1024.0016
8.5020.4810.2500.0012
8.5020.1852.1024
8.5020.2311.0500
8.5020.484A.3600.0020
8.5020.2841.3600
8.5020.2A50.0100.0017
8.5020.2611.1024
8.5020.4854.1024
8.5020.D552.1000
N8.5020.834A.2000.0050

Đại lý phân phối Encoder Kübler | Email: thang@hoanglongphu.vn

8.5020.4311.1024
8.5020.255A.3600.0020
8.5020.7824.0360
8.5020.C854.1024
8.5020.2811.0360
8.5020.4924.2048
8.5020.2844.3600
8.5020.251A.1024.0050
8.5020.6341.1024
8.5020.8A21.1024
8.5020.451A.3600.0100
8.5020.451A.2000.0100
8.5020.2554.1024
8.5020.DA41.2500
8.5020.DA51.2500
8.5020.2941.2500
8.5020.2941.2048
8.5020.2711.1024
8.5020.4354.1024
8.5020.8511.1000
8.5020.2354.0360
8.5020.D554.1000
8.5020.2512.1000
8.5020.8511.3600
8.5020.1814.1000
8.5020.0851.1024.0018
8.5020.2551.0100
8.5020.1A52.1024
8.5020.0020.1000.0019
8.5020.2342.0500
8.5020.0841.1024.0022
8.5020.0851.1024.0022
8.5020.D512.1000
8.5020.D512.1024
8.5020.1854.1024
8.5020.8651.1024
8.5020.035A.0100.0020.0021
8.5020.8554.2000
8.5020.1921.1024
8.5020.2A52.1000
8.5020.4524.1000
8.5020.D952.1200
8.5020.D852.1200
8.5020.4851.0360
8.5020.8841.1024
8.5020.2521.0100
8.5020.8554.0500
8.5020.4524.2048
8.5020.282A.1024.0100
8.5020.8452.0100
8.5020.481A.2500.0020
N8.5020.1914.1000
8.5020.235A.0360.0020
8.5020.8856.0360
8.5020.2924.1000
8.5020.4812.2500
8.5020.451A.2000.0050
8.5020.2511.1000
8.5020.451A.3600.0050
8.5020.2320.2500.0023
8.5020.D554.1024
8.5020.1344.0360
8.5020.2852.1024
8.5020.1314.0360
8.5020.2852.1000
8.5020.2852.3600
8.5020.451A.0900.0100
8.5020.0050.0512.0024
N8.5020.1912.1000
8.5020.4A40.1024.0026
8.5020.4822.1000
8.5020.1924.1000
8.5020.8844.1024
8.5020.8852.0360
8.5020.3554.0500
8.5020.0852.1024.0025
8.5020.035A.1024.0080.0027

Bộ mã hóa Kübler Chính hãng | Mr Thắng 0394 502 984

8.5020.2851.0500
N8.5020.1912.0250
8.5020.4544.1024
8.5020.2A52.0100
8.5020.D552.0360
8.5020.D552.0500
8.5020.0A40.1024.0028
8.5020.7824.1024
8.5020.2552.1024
8.5020.4324.0360.EX
8.5020.2844.2048
8.5020.2A11.2048
8.5020.2821.1000
8.5020.465A.0004.0030
8.5020.4114.2500.P03A0
8.5020.2A41.1024
8.5020.2A52.1024
8.5020.0050.1024.0024
8.5020.4551.0010
8.5020.2351.1000.EX
8.5020.4324.0360
N8.5020.234A.2000.0050
8.5020.3524.2048
8.5020.4A51.2048
8.5020.D947.2500
8.5020.8321.1024
8.5020.2A51.1024
8.5020.835A.0360.0030
8.5020.2854.1000
8.5020.2344.1024
8.5020.2354.2000
8.5020.8342.0050
8.5020.1551.0600
8.5020.2321.1000
8.5020.4352.1024
8.5020.2552.0100
8.5020.3722.1000
8.5020.251A.1024.0030
8.5020.8341.2500
8.5020.D35A.1024.0020
8.5020.3522.1000
8.5020.2851.0100
8.5020.3551.1024
8.5020.7552.0050
8.5020.0A40.1024.0029
8.5020.2551.1024
8.5020.2A51.0360
8.5020.4A52.1024
8.5020.2152.0500
8.5020.8154.2000
8.5020.C922.0500
8.5020.D514.2048
8.5020.4551.3600.P00A0
8.5020.DA4A.1024.0050
8.5020.2A22.2500
N8.5020.1912.0100
8.5020.1912.2000
8.5020.6321.2500
8.5020.6321.1024
8.5020.3341.2500
8.5020.8952.0050
8.5020.4321.3600
8.5020.334A.2500.0020
8.5020.1A41.1024
N8.5020.235A.2000.0050
8.5020.8352.0360
8.5020.2852.0050
8.5020.3814.3600
8.5020.235A.1024.0080
8.5020.4852.0010
8.5020.2354.1024
8.5020.2354.2048
8.5020.2552.1000
8.5020.1A5A.0500.0020
8.5020.435A.1024.0020
N8.5020.1912.2000
8.5020.D351.0250
8.5020.7A5A.1024.0050
8.5020.1351.0500
8.5020.2351.0200
8.5020.2351.0100
8.5020.2351.0005
8.5020.1812.0050
8.5020.D552.0100
8.5020.482A.1024.0100
8.5020.4841.2500
8.5020.4A5A.1024.0050
8.5020.4552.0800
8.5020.4552.0060
8.5020.8352.3600
8.5020.8552.0360
8.5020.2524.1000
8.5020.2A42.2048
8.5020.0940.2500.0031
8.5020.2351.2000
8.5020.8511.2048
8.5020.4551.2048
8.5020.251A.0360.0050
8.5020.2552.0360
8.5020.2351.1000
8.5020.235A.0400.0100
8.5020.4324.0500
8.5020.C541.0400
8.5020.C941.0400
8.5020.1914.2000
8.5020.4551.1000
8.5020.2324.1024
8.5020.7351.0100
N8.5020.1912.0010

Ngoài ra công ty chúng tôi còn cung cấp Bộ Mã Hóa – Encoder NSD và nhiều sản phẩm khác

Xem thêm sảm phẩm chúng tôi cung cấp tại : https://hoanglongphu.vn/

CÔNG TY TNHH HOÀNG LONG PHÚ
Địa chỉ: 77/17 Đường TL 29, Kp 3C, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP HCM
Mr Thắng : 0394 502 984

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Bộ mã hóa vòng quay Kübler”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin mới nhất

Bộ sưu tập

Bản quyền @ 2024 Hoang Long Phu Company Limited