Bơm cánh Gạt ANSON

Công ty TNHH Hoàng Long Phú là nhà phân phối Bơm cánh Gạt ANSON chính hãng Tại Việt Nam, Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất !

  • Hàng nhập khẩu chính hãng – Mới 100%
  • Bảo hành 12 tháng lỗi do ( NSX )
  • Hỗ trợ vận chuyển toàn quốc
  • Thông tin liên hệ : Mr Thắng 0394 502 984
  • Email: thang@hoanglongphu.vn

Đại lý Bơm ANSON

Bơm cánh Gạt ANSON Được thành lập vào năm 1984, Công ty TNHH Công nghiệp Thủy lực ANSON. Là nhà sản xuất có uy tín cao về máy bơm thủy lực và bộ nguồn thủy lực. Kể từ khi thành lập công ty, ANSON luôn tuân thủ chính sách “Nâng cấp công nghệ, đảm bảo chất lượng, dịch vụ toàn diện”,

chúng tôi không chỉ không ngừng theo đuổi những đột phá về công nghệ để phát triển sản phẩm mới mà còn đầu tư mạnh vào các thiết bị gia công tinh vi nhất. Nhiều loại thiết bị gia công chính xác cho phép chúng tôi gia công hầu hết các bộ phận trong nhà, để chúng tôi có thể sản xuất các bộ phận với độ chính xác mong muốn, một ví dụ là chúng tôi đã chi số vốn lớn để mua máy mài đa biên dạng CNC JAPAN tiên tiến nhất, đây là đối thủ không ai sánh kịp ở ĐÀI LOAN

Model : Bơm cánh Gạt ANSON

PVF-30-55-11S
PVDF-455-455-105
PVF-20-55-10
PVF-20-55-10S
VP5F-B4-50S
PVF-30-55-11S
PVF-20-70-10S
VP5FD-A5-B3-50
PVDF-370-370-10
PVDF-455-455-10S
IVP21-21-14AM-F-R-86DC-10
IVP1-8-F-R-151D-11
PVF-40-70-11S
PVF-8-70-10
IVP1-4A-F-R-AB-10
IVP1-4A-F-R-151B10
IVP1-4A-F-R-151B-10
IVP1-4A-F-R-1C10
IVP1-4A-F-R-1C-10
IVP1-4A-F-R-NC10
IVP1-4A-F-R-NC-10
IVP1-4A-F-R-AC10
IVP1-4A-F-R-AC-10
IVP1-4A-F-R-151C10
IVP1-4A-F-R-151C-10
IVP1-4A-F-R-1D10
IVP1-4A-F-R-1D-10
IVP1-4A-F-R-ND10
IVP1-4A-F-R-ND-10
IVP1-4A-F-R-AD10
IVP1-4A-F-R-AD-10
IVP1-4A-F-R-151D10
IVP1-4A-F-R-151D-10
IVP1-5A-F-R-1A10
IVP1-5A-F-R-1A-10
IVP1-5A-F-R-NA10
IVP1-5A-F-R-NA-10
IVP1-5A-F-R-AA10
IVP1-5A-F-R-AA-10
IVP1-5A-F-R-151A10
IVP1-5A-F-R-151A-10
IVP1-5A-F-R-1B10
IVP1-5A-F-R-1B-10
IVP1-5A-F-R-NB10
IVP1-5A-F-R-NB-10
IVP1-5A-F-R-AB10
IVP1-5A-F-R-AB-10
IVP1-5A-F-R-151B10
IVP1-5A-F-R-151B-10
IVP1-5A-F-R-1C10
IVP1-5A-F-R-1C-10
IVP1-5A-F-R-NC10
IVP1-5A-F-R-NC-10
IVP1-5A-F-R-AC10
IVP1-5A-F-R-AC-10
IVP1-5A-F-R-151C10
IVP1-5A-F-R-151C-10
IVP1-5A-F-R-1D10
IVP1-5A-F-R-1D-10
IVP1-5A-F-R-ND10
IVP1-5A-F-R-ND-10
IVP1-5A-F-R-AD10
IVP1-5A-F-R-AD-10
IVP1-5A-F-R-151D10
IVP1-5A-F-R-151D-10
IVP1-6A-F-R-1A10
IVP1-6A-F-R-1A-10
IVP1-6A-F-R-NA10
IVP1-6A-F-R-NA-10
IVP1-6A-F-R-AA10
IVP1-6A-F-R-AA-10
IVP1-6A-F-R-151A10
IVP1-6A-F-R-151A-10

Đại lý phân phối Bơm ANSON | Email: thang@hoanglongphu.vn

IVP1-6A-F-R-1B10
IVP1-6A-F-R-1B-10
IVP1-6A-F-R-NB10
IVP1-6A-F-R-NB-10
IVP1-6A-F-R-AB10
IVP1-6A-F-R-AB-10
IVP1-6A-F-R-151B10
IVP1-6A-F-R-151B-10
IVP1-6A-F-R-1C10
IVP1-6A-F-R-1C-10
IVP1-6A-F-R-NC10
IVP1-6A-F-R-NC-10
IVP1-6A-F-R-AC10
IVP1-6A-F-R-AC-10
IVP1-6A-F-R-151C10
IVP1-6A-F-R-151C-10
IVP1-6A-F-R-1D10
IVP1-6A-F-R-1D-10
IVP1-6A-F-R-ND10
IVP1-6A-F-R-ND-10
IVP1-6A-F-R-AD10
IVP1-6A-F-R-AD-10
IVP1-6A-F-R-151D10
IVP1-6A-F-R-151D-10
IVP1-7A-F-R-1A10
IVP1-7A-F-R-1A-10
IVP1-7A-F-R-NA10
IVP1-7A-F-R-NA-10
IVP1-7A-F-R-AA10
IVP1-7A-F-R-AA-10
IVP1-7A-F-R-151A10
IVP1-7A-F-R-151A-10
IVP1-7A-F-R-1B10
IVP1-7A-F-R-1B-10
IVP1-7A-F-R-NB10
IVP1-7A-F-R-NB-10
IVP1-7A-F-R-AB10
IVP1-7A-F-R-AB-10
IVP1-7A-F-R-151B10
IVP1-7A-F-R-151B-10
IVP1-7A-F-R-1C10
IVP1-7A-F-R-1C-10
IVP1-7A-F-R-NC10
IVP1-7A-F-R-NC-10
IVP1-7A-F-R-AC10
IVP1-7A-F-R-AC-10
IVP1-7A-F-R-151C10
IVP1-7A-F-R-151C-10
IVP1-7A-F-R-1D10
IVP1-7A-F-R-1D-10
IVP1-7A-F-R-ND10
IVP1-7A-F-R-ND-10
IVP1-7A-F-R-AD10
IVP1-7A-F-R-AD-10
IVP1-7A-F-R-151D10
IVP1-7A-F-R-151D-10
IVP1-8A-F-R-1A10
IVP1-8A-F-R-1A-10
IVP1-8A-F-R-NA10
IVP1-8A-F-R-NA-10
IVP1-8A-F-R-AA10
IVP1-8A-F-R-AA-10
IVP1-8A-F-R-151A10
IVP1-8A-F-R-151A-10
IVP1-8A-F-R-1B10
IVP1-8A-F-R-1B-10
IVP1-8A-F-R-NB10
IVP1-8A-F-R-NB-10
IVP1-8A-F-R-AB10
IVP1-8A-F-R-AB-10
IVP1-8A-F-R-151B10
IVP1-8A-F-R-151B-10

Nhà cung cấp Bơm ANSON | Mr Thắng 0394 502 984

IVP1-8A-F-R-1C10
IVP1-8A-F-R-1C-10
IVP1-8A-F-R-NC10
IVP1-10A-L-R-151D10
IVP1-10A-L-R-151D-10
IVPQ1-2A-L-R-1A10
IVPQ1-2A-L-R-1A-10
IVPQ1-2A-L-R-NA10
IVPQ1-2A-L-R-NA-10
IVPQ1-2A-L-R-AA10
IVPQ1-2A-L-R-AA-10
IVPQ1-2A-L-R-151A10
IVPQ1-2A-L-R-151A-10
IVPQ1-2A-L-R-1B10
IVPQ1-2A-L-R-1B-10
IVPQ1-2A-L-R-NB10
IVPQ1-2A-L-R-NB-10
IVPQ1-2A-L-R-AB10
IVPQ1-2A-L-R-AB-10
IVPQ1-2A-L-R-151B10
IVPQ1-2A-L-R-151B-10
IVPQ1-2A-L-R-1C10
IVPQ1-2A-L-R-1C-10
IVPQ1-2A-L-R-NC10
IVPQ1-2A-L-R-NC-10
IVPQ1-2A-L-R-AC10
IVPQ1-2A-L-R-AC-10
IVPQ1-2A-L-R-151C10
IVPQ1-2A-L-R-151C-10
IVPQ1-2A-L-R-1D10
IVPQ1-2A-L-R-1D-10
IVPQ1-2A-L-R-ND10
IVPQ1-2A-L-R-ND-10
IVPQ1-2A-L-R-AD10
IVPQ1-2A-L-R-AD-10
IVPQ1-2A-L-R-151D10
IVPQ1-2A-L-R-151D-10
IVPQ1-3A-L-R-1A10
IVPQ1-3A-L-R-1A-10
IVPQ1-3A-L-R-NA10
IVPQ1-3A-L-R-NA-10
IVPQ1-3A-L-R-AA10
IVPQ1-3A-L-R-AA-10
IVPQ1-3A-L-R-151A10
IVPQ1-3A-L-R-151A-10
IVP2-21A-F-L-1C10
IVP2-21A-F-L-1C-10
IVP2-21A-F-L-86C10
IVP2-21A-F-L-86C-10
IVP2-21A-F-L-11C10
IVP2-21A-F-L-11C-10
IVP2-21A-F-L-1D10
IVP2-21A-F-L-1D-10
IVP2-21A-F-L-86D10
IVP2-21A-F-L-86D-10
IVP2-21A-F-L-11D10
IVP2-21A-F-L-11D-10
IVP2-25A-F-L-1A10
IVP2-25A-F-L-1A-10
IVP2-25A-F-L-86A10
IVP2-25A-F-L-86A-10
IVP2-25A-F-L-11A10
IVP2-25A-F-L-11A-10
IVP2-25A-F-L-1B10
IVP2-25A-F-L-1B-10
IVP2-25A-F-L-86B10
IVP2-25A-F-L-86B-10
IVP2-25A-F-L-11B10
IVP2-25A-F-L-11B-10
IVP2-25A-F-L-1C10
IVP2-25A-F-L-1C-10
IVP2-25A-F-L-86C10
IVP2-25A-F-L-86C-10
IVP2-25A-F-L-11C10
IVP2-25A-F-L-11C-10
IVP2-25A-F-L-1D10
IVP2-25A-F-L-1D-10
IVP2-25A-F-L-86D10
IVP2-25A-F-L-86D-10
IVP2-25A-F-L-11D10
IVP2-25A-F-L-11D-10
IVPQ2-10A-F-L-1A10
IVPQ2-10A-F-L-1A-10
IVPQ2-10A-F-L-86A10
IVPQ2-10A-F-L-86A-10
IVPQ2-10A-F-L-11A10
TPF-VL302-G00-11
TPF-VL302-G00-11S
TPF-VL302-GH1-11
TPF-VL302-GH1-11S
TPF-VL302-GH2-11
TPF-VL302-GH2-11S
TPF-VL302-GH3-11
TPF-VL302-GH3-11S
TPF-VL302-GH4-11
TPF-VL302-GH4-11S
TPF-VL302-GH5-11
TPF-VL302-GH5-11S
TPF-VL302-GH6-11
TPF-VL302-GH6-11S
TPF-VL302-GH7-11
TPF-VL302-GH7-11S
TPF-VL302-GH8-11
TPF-VL302-GH8-11S
TPF-VL302-GH9-11
TPF-VL302-GH9-11S
TPF-VL401-G00-10
TPF-VL401-G00-10S
TPF-VL401-GH1-10
TPF-VL401-GH1-10S
TPF-VL401-GH2-10
TPF-VL401-GH2-10S
TPF-VL401-GH3-10
TPF-VL401-GH3-10S
TPF-VL401-GH4-10
TPF-VL401-GH4-10S
TPF-VL401-GH5-10
TPF-VL401-GH5-10S
TPF-VL401-GH6-10
TPF-VL401-GH6-10S
TPF-VL401-GH7-10
TPF-VL401-GH7-10S
TPF-VL401-GH8-10
TPF-VL401-GH8-10S
TPF-VL401-GH9-10
TPF-VL401-GH9-10S
TPF-VL402-G00-10
TPF-VL402-G00-10S
TPF-VL402-GH1-10
TPF-VL402-GH1-10S

Ngoài ra công ty chúng tôi còn cung cấp Bơm NIHON Speed và nhiều sản phẩm khác

Xem thêm sảm phẩm chúng tôi cung cấp tại : https://hoanglongphu.vn/

CÔNG TY TNHH HOÀNG LONG PHÚ
Địa chỉ: 77/17 Đường TL 29, Kp 3C, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP HCM
Mr Thắng : 0394 502 984

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Bơm cánh Gạt ANSON”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin mới nhất

Bộ sưu tập

Bản quyền @ 2024 Hoang Long Phu Company Limited