Bơm Piston Thủy Lực Kompass

Công Ty TNHH Hoàng Long Phú là Nhà phân phối Bơm Piston Thủy Lực Kompass chính hãng Tại Việt Nam, Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ !

  • Hàng nhập khẩu chính hãng – Mới 100%
  • Bảo hành 12 tháng lỗi do ( NSX )
  • Hỗ trợ vận chuyển toàn quốc
  • Thông tin liên hệ : Mr Thắng 0394 502 984
  • Email: thang@hoanglongphu.vn

Đại lý Bơm Kompass

Bơm Piston Thủy Lực Kompass được thành lập năm 1978 chuyên về linh kiện và hệ thống thủy lực với thương hiệu Kompass và Asada không ngừng nỗ lực cung cấp giải pháp và sản phẩm ưu việt dựa trên công nghệ giàu kinh nghiệm, cơ sở sản xuất chính xác và hệ thống và linh kiện đảm bảo chất lượng ISO 9001 CE, MCS quốc tế có sẵn. đảm bảo sản phẩm chất lượng
Sản phẩm Kompass áp dụng cho Trung tâm máy, Máy gia công kim loại, hệ thống đỗ xe, máy ép phun nhựa, máy chế biến gỗ, máy cao su, máy làm giày, v.v…được cung cấp cho khách hàng OEM lớn tại Đài Loan

Model : Bơm Piston Thủy Lực Kompass

VA1-12F-A1
VA1-12F-A2
VA1-12F-A3
VA1-15F-A1
VB1-20F-A1
VB1-20F-A2
VD1-30F-A1
VD1-30F-A2
VE1-40F-A2
VE1-40F-A3
V15-15-A1-R
V15-15-A2-R
V15-15-A3 -R
V15-15-A4-R
V23-23-A1-R
V23-23-A2-R
V23-23-A3-R
V23-23-A4-R
V15-38-A1-R
V15-38-A2-R
V15-38-A3-R
V15-38-A4-R
V38-38-A1-R
V38-38-A2-R
V38-38-A3-R
V38 -38-A4-R
V15-70-A1-R
V15-70-A2-R
V15-70-A3-R
V15-70-A4-R
V38-70-A1-R
V38-70 -A2-R
V38-70-A3-R
V38-70-A4-R
V15-15-A1-L
V15-15-A2-L
V15-15-A3-L
V15-15-A4-L
V23-23-A1-L
V23-23-A2-L
V23- 23-A3-L
V23-23-A4-L
V15-38-A1-L
V15-38-A2-L
V15-38-A3-L
V15-38-A4-L
V38-38- A1-L
V38-38-A2-L
V38-38-A3-L
V38-38-A4-L
V15-70-A1-L
V15-70-A2-L
V15-70-A3- L
V15-70-A4-L
V38-70-A1-L
V38-70-A2-L
V38-70-A3-L
V38-70-A4-L
V15-A1-R
V15-A2-R
V15-A3-R
V15-A4-R
V18-A1-R
V18- A2-R
V18-A3-R
V18-A4-R
V23-A1-R
V23-A2-R
V23-A3-R
V23-A4-R
V25-A1-R
V25-A2- R
V25-A3-R
V25-A4-R
V38-A1-R
V38-A2-R
V38-A3-R
V38-A4-R
V42-A1-R
V42-A2-R
V42-A3-R
V42-A4-R
V50-A1-R
V50-A2-R
V50-A3-R
V50-A4-R
V70-A1-R
V70-A2-R
V70- A3-R
V70-A4-R
V15-A1-L
V15-A2-L
V15-A3-L
V15-A4-L
V18-A1-L
V18-A2-L
V18-A3- L
V18-A4-L
V23-A1-L
V23-A2-L
V23-A3-L
V23-A4-L
V25-A1-L
V25-A2-L
V25-A3-L
V25-A4-L
V38-A1-L
V38-A2-L
V38-A3-L
V38-A4-L
V42-A1-L
V42-A2-L
V42-A3-L
V42- A4-L
V50-A1-L
V50-A2-L
V50-A3-L
V50-A4-L
V70-A1-L
V70-A2-L
V70-A3-L
V70-A4- L
P08-A0-FR

Đại lý phân phối Bơm Kompass Chính hãng | Email: thang@hoanglongphu.vn

P08-A1-FR
P08-A2-FR
P08-A3-FR
P08-A4 -FR
P16-A0-FR
P16-A1-FR
P16-A2-FR
P16-A3-FR
P16-A4-FR
P22-A0-FR
P22-A1-FR
P22-A2-FR
P22-A3-FR
P22-A4-FR
P36-A0-FR
P36-A1-FR
P36-A2-FR
P36-A3-FR
P36-A4-FR
P46-A0-FR
P46 -A1-FR
P46-A2-FR
P46-A3-FR
P46-A4-FR
P70-A0-FR
P70-A1-FR
P70-A2-FR
P70-A3-FR
P70-A4 -FR
P100-A0-FR
P100-A1-FR
P100-A2-FR
P100-A3-FR
P100-A4-FR
PVS08-A0-FR
PVS08-A1-FR
PVS08-A2-FR
PVS08-A3-FR -FR.
PVS16-A0-FR
PVS16-A1-FR
PVS16-A2-FR
PVS16-A3-FR
PVS16-A4-FR
PVS22-A0-FR
PVS22-A1-FR
PVS22-A2-FR
PVS22-A3-FR
PVS22-A4-FR
PVS36-A0-FR
PVS36-A1-FR
PVS36-A2-FR
PVS36-A3-FR
PVS36-A4-FR
PVS46-A0-FR
PVS46 -A1-FR
PVS46-A2-FR
PVS46-A3-FR
PVS46-A4-FR
PVS70-A0-FR
PVS70-A1-FR
PVS70-A2-FR
PVS70-A3-FR
PVS70-A4 -FR
PVS100-A0-FR
PVS100-A1-FR
PVS100-A2-FR
PVS100-A3-FR
PVS100-A4-FR
AR16-FR01-B
AR16-FR01-C
AR16-FR-01-C
AR16-FR-01-B
AR22-FR01-B
AR22-FR01-C
AR22-FR-01-C
AR22-FR-01-B
VPS-F-15-A1
VPS-F-15-A2
VPS-F-15-A3
VPS-F-20-A1
VPS-F-20-A2
VPS-F-20-A3
VPS-F-39-A1
VPS-F-39-A2
VPS-F-39-A3
VPS-L-15-A1
VPS- L-15-A2
VPS-L-15-A3
VPS-L-20-A1
VPS-L-20-A2
VPS-L-20-A3
VPS-L-39-A1
VPS-L- 39-A2
VPS-L-39-A3
PV016-A1-R
PV016-A2-R
PV016 A4-R
PV020-A1-R
PV020-A2-R
PV020-A3-R
PV020-A4-R
PV023-A1-R
PV023-A2-R
PV023-A3-R
PV023-A4- R
PV032-A1-R
PV032-A2-R
PV032-A3-R
PV032-A4-R
PV040-A1-R
PV040-A2-R
PV040-A3-R
PV040-A4-R
PV046-A1-R
PV046-A2-R
PV046-A3-R
PV046-A4-R
PV063-A1-R
PV063-A2-R
PV063-A3-R
PV063-A4-R
PV071- A1-R
PV071-A2-R
PV071-A3-R
PV071-A4-R
PV080-A1-R
PV080-A2-R
PV080-A3-R
PV080-A4-R
PV092-A1- R
PV092-A2-R
PV092-A3-R
PV092-A4-R
PV140-A1-R
PV140-A2-R
PV140-A3-R
PV140-A4-R
PV180-A1-R
PV180-A2-R
PV180-A3-R
PV180-A4-R
PV270-A1-R
PV270-A2-R
PV270-A3-R
PV270-A4-R
VR15-A1-R
VR15-A2-R
VR15-A3-R
VR15-A4-R
VR18-A1-R
VR18-A2- R
VR18-A3-R

Nhà cung cấp Bơm Kompass | Mr Thắng 0394 502 984

VR18-A4-R
VR23-A1-R
VR23-A2-R
VR23-A3-R
VR23-A4-R
VR25-A1-R
VR25-A2-R
VR25-A3-R
VR25-A4-R
VR38, VR42
VR50, VR70
VR38-A1-R
VR38-A2-R
VR38-A3-R
VR38-A4-R
VR42-A1-R
VR42-A2-R
VR42-A3-R
VR42-A4-R
VR50-A1-R
VR50-A2-R
VR50-A3-R
VR50-A4-R
VR70-A1-R
VR70- A2-R
VR70-A3-R
VR70-A4-R
VA1-08F-A3
VA1-08F-A2
VA1-08F-A1
VA1-12F-A3
VA1-12F-A2
VA1-12F- A1
VA1-15F-A3
VA1-15F-A2
VA1-15F-A1
VB1-20F-A3
VB1-20F-A2
VB1-20F-A1
VB1-24F-A3
VB1-24F-A2
VB1-24F- A1
VC1-26F-A3
VC1-26F-A2
VC1-26F-A1
VD1-25F-A3
VD1-25F-A2
VD1-25F-A1
VD1-30F-A3
VD1-30F-A2
VD1-30F-A1
VE1-35F-A3
VE1-35F-A2
VE1-35F-A1
VE1-40F-A3
VE1-40F-A2
VE1-40F- A1
VE1-45F-A3
VE1-45F-A2
VE1-45F-A1
TCVP-F8-A4
TCVP-F8-A3
TCVP-F8-A2
TCVP-F8-A1
TCVP- F8 TCVP-F12-A3
TCVP-F12-A2
TCVP-F12-A1
TCVP-F15-A4
TCVP-F15-A3
TCVP-F15-A2
TCVP-F15-A1
TCVP-F20-A4
TCVP F20-A3
TCVP-F20-A2
TCVP-F20-A1
TCVP-F23
TCVP-F26
TCVP-F30
TCVP-F40
TCVP-F23-A4
TCVP-F23-A3
TCVP-F23 TCVP-F23-A1
TCVP-F26-A4
TCVP-F26-A3
TCVP-F26-A2
TCVP-F26-A1
TCVP-F30-A4
TCVP-F30-A3
TCVP-F30-A2
TCVP F30-A1
TCVP-F40-A4
TCVP-F40-A3
TCVP-F40-A2
TCVP-F40-A1
VP-08F-A3
VP-08F-A2
VP-08F-A1
VP-12F-A3
VP-12F-A2
VP-12F-A1
VP-15F-A3
VP-15F-A2
VP-15F-A1
VP-20F-A3
VP-20F-A2
VP-20F-A1
VP-25F-A3
VP-25F-A2
VP-25F-A1
VP-30F-A3
VP-30F-A2
VP-30F-A1
VP-40F-A3
VP-40F-A2
VP-40F-A1
VP-45F-A3
VP-45F-A2
VP-45F-A1
VPVC-F20-A1-02
VPVC-F20-A2-02
VPVC-F20-A3-02
VPVC- F30-A1-02
VPVC-F30-A2-02
VPVC-F30-A3-02
VPVC-F40-A1-02
VPVC-F40-A2-02
VPVC-F40-A3-02

Ngoài Ra công ty chúng tôi còn cung cấp Bơm thủy lực Bondioli & Pavesi và nhiều sản phẩm khác

Xem thêm sảm phẩm chúng tôi cung cấp tại : https://hoanglongphu.vn/

CÔNG TY TNHH HOÀNG LONG PHÚ
Địa chỉ: 77/17 Đường TL 29, Kp 3C, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP HCM
Mr Thắng : 0394 502 984

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Bơm Piston Thủy Lực Kompass”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin mới nhất

Bộ sưu tập

Bản quyền @ 2024 Hoang Long Phu Company Limited