Van Daikin Đại lý Tại Việt Nam

Daikin là công ty đầu tiên trong ngành giới thiệu thiết bị thủy lực điều khiển biến tần. Chúng tôi đã cung cấp các giải pháp tốt nhất cho ngành sản xuất với công nghệ thiết kế thủy lực đã được chứng minh được phát triển hơn 90 năm kể từ khi thành lập và công nghệ điều khiển servo hàng đầu thế giới. Với tinh thần tiên phong và tầm nhìn xa trong ngành, Daikin hứa hẹn một tương lai hoàn toàn mới cho doanh nghiệp của bạn. Công ty TNHH Hoàng Long Phú tự hào là nhà cung cấp Van Daikin chính hãng Tại Việt Nam

Đại lý Van Daikin

Hệ thống thủy lực dầu độc đáo của Daikin đã kết hợp động cơ IPM hiệu suất cao, đây là công nghệ then chốt giúp tiết kiệm năng lượng trong máy điều hòa không khí với hơn hàng triệu thiết bị lắp đặt. Động cơ IPM này có tất cả các tính năng cần thiết cho thủy lực dầu, chẳng hạn như hiệu suất cao, độ phản hồi cao và tốc độ quay cao. Bằng cách kiểm soát tốc độ quay của động cơ IPM bằng biến tần, mức tiêu thụ điện năng có thể giảm đáng kể. Hơn 50% khả năng tiết kiệm năng lượng được thực hiện bằng cách giảm tốc độ quay của động cơ trong điều kiện áp suất duy trì.

Model : Van Điện từ Daikin

KSO-G02-20NA-30EN
KSO-G02-2BA-30CLE
KSO-G02-2BA-30EN
KSO-G02-2CA-30CLE
KSO-G02-2CA-30EN
KSO-G02-2CP-30EN
KSO-G02-2DA-30CLE
KSO-G02-2DA-30EN
KSO-G02-2DP-30CLE
KSO-G02-2DP-30EN
KSO-G02-2NA-30EN
KSO-G02-4CA-30CLE
KSO-G02-4CA-30EN
KSO-G02-4CP-30CLE
KSO-G02-4CP-30EN
KSO-G03-20NA-30EN
KSO-G03-2BA-30CLE
KSO-G03-2BA-30EN
KSO-G03-2CA-30CLE
KSO-G03-2CA-30EN
KSO-G03-2CP-30EN
KSO-G03-2DA-30CLE
KSO-G03-2DA-30EN
KSO-G03-2DP-30CLE
KSO-G03-2DP-30EN
KSO-G03-2NA-30EN
KSO-G03-4CA-30CLE
KSO-G03-4CA-30EN
KSO-G03-4CP-30CLE
KSO-G03-4CP-30EN
KSO-G02-20NA-20EN
KSO-G02-2BA-20CLE
KSO-G02-2BA-20EN
KSO-G02-2CA-20CLE
KSO-G02-2CA-20EN
KSO-G02-2CP-20EN
KSO-G02-2DA-20CLE
KSO-G02-2DA-20EN
KSO-G02-2DP-20CLE
KSO-G02-2DP-20EN
KSO-G02-2NA-20EN
KSO-G02-4CA-20CLE
KSO-G02-4CA-20EN
KSO-G02-4CP-20CLE
KSO-G02-4CP-20EN
KSO-G03-20NA-20EN
KSO-G03-2BA-20CLE
KSO-G03-2BA-20EN
KSO-G03-2CA-20CLE
KSO-G03-2CA-20EN
KSO-G03-2CP-20EN
KSO-G03-2DA-20CLE
KSO-G03-2DA-20EN
KSO-G03-2DP-20CLE
KSO-G03-2DP-20EN
KSO-G03-2NA-20EN
KSO-G03-4CA-20CLE
KSO-G03-4CA-20EN
KSO-G03-4CP-20CLE
KSO-G03-4CP-20EN
KSO-G02-2DA-30-EN
KSO-G02-4CP-30-EN
KSO-G02-4CA-30-EN
KSO-G03-2CP-20-C1
LS-G02-4CP-30-EN
LS-G02-2DP-30-EN
KSO-G02-2CA-30-EN
KSO-G02-2DP-30-EN
KSO-G02-2BA-30-EN
KSO-G02-2CP-30-C1
LS-G02-2BP-30-EN
KSO-G03-4CP-20-C1
KSO-G02-2CP-30-EN
KSO-G02-2CA-30-CLE
KSO-G02-2BP-30-EN
LS-G02-2CP-30-EN
KSO-G02-9CA-30-EN
KSO-G02-2BP-30-C1
KSO-G02-2DA-30-CLE
KSO-G02-7CA-30-EN
KSO-G02-2NA-30-EN
KSO-G02-9CA-30-CLE
KSO-G02-4CA-30-CLE
LS-G02-2CA-30-EN
KSO-G02-4CB-30-EN
KSO-G02-2AB-30-EN-7A4
JS-G06-2CP-75-C1X
KSO-G02-4CP-30-C1
LS-G02-2DA-30-EN
KSO-G02-2BA-30-CLE
LS-G02-40BP-30-EN-713
JS-G06-4CP-75-C1X
KSO-G02-2BP-30-2T
KSO-G02-9CP-30-EN
KSO-G03-2CA-20-EN
KSO-G03-2BP-20-C1
KSO-G03-4CP-20-EN
KSO-G02-2DP-30-CLE
KSO-G03-4CA-20-EN
KSO-G02-2NP-30-EN
LS-G02-4CA-30-EN
LS-G02-7CA-25-EN-650
KSO-G02-44CN-30-N-25
KSO-G02-2AA-30-EN
KSO-G02-3BP-30-EN
LS-G02-2BA-30-EN
KSO-G02-2AB-30-EN
KSO-G03-2CP-20-EN
LS-G02-7CA-25-EN-645
KSO-G02-20NA-30-EN
LS-G02-2NP-30-EN
KSO-G02-2DB-30-EN
KSO-G02-7CA-30-CLE
LS-G02-2CA-25-EN-645
KSO-G02-2CP-30-N-35
KSO-G02-2NP-30-EN-35
KSO-G02-66CB-30-EN
KSO-G02-81BA-30-H4
KSO-G03-4CB-20-EN
KSO-G02-3CA-30-EN
KSO-G02-44CP-30-EN
KSO-G02-4CE-30-E
LS-G02-2CA-25-EN-650
KSO-G02-3CP-30-EN
KSO-G03-2BP-20-EN
KSO-G03-2CB-20-EN
LS-G02-9CA-30-EN
KSO-G02-20BA-30-EN
KSO-G02-20BP-30-EN
KSO-G02-2AA-30-CLE
KSO-G02-2AA-30-H2
KSO-G02-2AA-30-N-CLE-H2
KSO-G02-2AP-30-EN
KSO-G02-2AP-30-H8
KSO-G02-2AP-30-N-139
KSO-G02-2BA-30-EN-H8

KSO-G02-2BB-30-N-2T
KSO-G02-2BP-30-L
KSO-G02-2CP-30-L
KSO-G02-3BA-30-EN
KSO-G02-3BP-30-CLE
KSO-G02-81BA-30-N-CLEH4
KSO-G02-9CB-30-EN
Daikin KSO-G02-9CP-30-CLE
Daikin KSO-G03-2AA-20
Daikin KSO-G03-4CD-20
Daikin KSO-G03-66CP-20-EN
Daikin LS-G02-2CA-30-652
Daikin LS-G02-2DB-30-EN
Daikin LS-G02-2NA-30-EN
Daikin MF-02W-55
Daikin MF-03P-45
Daikin J-KSO-G02-2AP-30-2H
Daikin J-KSO-G02-2BD-30
Daikin J-KSO-G02-2BD-30-2H
Daikin JF-G02-30-15
Daikin JFC-G02-30-15-N
Daikin JS-G01-2BA-12
Daikin JS-G01-2CP-12
Daikin JS-G01-2NA-12
Daikin JS-G01-2NP-12
Daikin JS-G01-4CA-12
Daikin JS-G03-2BA-11-2H
Daikin JS-G06-4CB-75
Daikin KSO-G02-20BA-30-EN
Daikin KSO-G02-20BP-30-EN
Daikin KSO-G02-2AA-30-CLE
Daikin KSO-G02-2AA-30-H2
Daikin KSO-G02-2AA-30-N-CLE-H2
Daikin KSO-G02-2AP-30-N-139
Daikin KSO-G02-2BP-30-L
Daikin KSO-G02-2BP-30-N-2T
Daikin KSO-G02-2CP-30-L
Daikin KSO-G02-2CP-30-NR
Daikin KSO-G02-2NB-30-EN
Daikin KSO-G02-3BP-30-CLE
Daikin KSO-G02-3CB-30-EN
Daikin KSO-G02-44CA-30-EN
Daikin KSO-G02-4CP-30-NR
Daikin KSO-G02-4DP-30-EN
Daikin KSO-G02-66CA-30-EN
Daikin KSO-G02-66CP-30-EN
Daikin KSO-G03-2AA-20-EN
Daikin KSO-G03-2BA-20-CLE
Daikin KSO-G03-2BB-20-EN
Daikin KSO-G03-2DB-20-EN
Daikin KSO-G03-2DP-20-EN
Daikin KSO-G03-2DP-20-NR
Daikin KSO-G03-44CB-20-EN
Daikin JF-G02-30-15
Daikin JS-G01-2BA-12
Daikin JS-G01-2NA-12
Daikin JS-G01-4CA-12
Daikin JS-G06-4CB-75
Daikin KSO-G02-2BB-30-EN
Daikin J-KSO-G02-4CP-30
Daikin KSO-G03-2DA-20-EN
Daikin LS-G02-2BA-25-EN-645
Daikin KSO-G02-2BA-30-H2
Daikin KSO-G02-2NK-30-N
Daikin KSO-G02-3BP-30-ENR
Daikin KSO-G02-2BP-30-N-CL-2T
Daikin KSO-G02-2CP-30-CLE
Daikin KSO-G02-4CP-30-CLE
Daikin KSO-G02-4CP-30-EN-134
Daikin KSO-G03-4CP-20-CLE
Daikin H-KSO-G02-4CE-30
Daikin LS-G02-2DP-30
Daikin J-KSO-G02-2CP-30
Daikin JS-G01-4CP-12
Daikin KSO-G02-2NK-30-N
Daikin KSO-G02-3BP-30-ENR
Daikin KSO-G03-2BP-20-CLE
Daikin JS-G01-4CP-12
Xem Thêm sản phẩm công ty Chúng tôi cung cấp tại : https://hoanglongphu.vn/

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Van Daikin Đại lý Tại Việt Nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin mới nhất

Bộ sưu tập

Bản quyền @ 2024 Hoang Long Phu Company Limited